WAT VERSTAAN WE ONDER ‘MEDISCH ADVIES’?

 

Denk maar aan:

  • verhoogde suikerwaarden / prediabetes / diabetes type 2
  • hart- en vaatziekten
  • darmproblematiek
  • gewenste gewichtstoename na/door ziekte
De prijzen voor deze consulten hangen af van het soort begeleiding dat voor jou vereist is. Contacteer me gerust en ik leg jou het plan van aanpak uit!

 

Contacteer me!

A healthy outside starts from the inside.

TERUGBETALING

Het dieetadvies wordt door de mutualiteit voor een stuk terugbetaald. Het aantal consultaties en welk bedrag is afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit. Dus informeer je bij jouw kantoor of ga online eens kijken.

AFSPRAAK ANNULEREN

Heb je jouw afspraak gemaakt en is er iets tussengekomen? Geen probleem, maar laat dit minimum 24 uur op voorhand weten. Zoniet, ben ik genoodzaakt om het bedrag van de consultatie aan te rekenen. Dit omdat ik mijn tijd vrij houd om u te helpen en omdat andere mensen soms ook op het door u gekozen moment zeer graag zouden willen langskomen. Dank voor begrip.